Od projektu až k bývaniu: Ako vzniká projekt domu?

Plánujete stavbu domu? Jeho postavenie môžeme prirovnať k behu na dlhé trate. Už samotné vypracovanie projektu môže trvať niekoľko mesiacov. Čo všetko Váš čaká?

Prvé stretnutie

Postup pri príprave projektu rodinného domu podlieha niekoľkým fázam. Samotný začiatok tvorby projektu sa začína prvým stretnutím s architektom, ktoré predstavuje dôležitý moment.

Je kľúčové zoznámiť sa s pozemkom, jeho veľkosťou, typom strechy, počtom poschodí a podobne. Každý pozemok je svojím spôsobom špecifický. Rovnako je potrebné ujasniť si presný druh projektu, jeho načasovanie, hlavné požiadavky zo strany zákazníka a dodať mnohé ďalšie informácie.


Po prvom stretnutí nasledujú ďalšie stretnutia, na ktorých sa upresňujú detaily podľa požiadaviek a prispôsobujú sa konkrétnym predstavám. Je nevyhnutné priebežne konzultovať svoje pripomienky a dostať sa až k finálnej podobe. Počet stretnutí je preto veľmi individuálny. Ak však máte záujem o kvalitný návrh domu, mali by ste si na to vyhradiť dostatočný čas, približne 1 mesiac.

Územné rozhodnutie

V prípade veľkých stavieb sa pred začiatkom výstavby vyžaduje územné rozhodnutie a až po ňom je možné požiadať o stavebné povolenie. Táto časť projektovej dokumentácie zahrŕňa zakreslenú stavbu na pozemku, zastavanú plochu, počet podlaží, ohraničenie zastavanosti, napojenie sa na inžinierske siete a preverenie svetlotechnických pomerov.

Vo väčšine prípadov stavieb rodinných domov však úrad územné rozhodnutie nevyžaduje.

Stavebné povolenie

Po odovzdaní projektu by mala zo strany architektonickej kancelárie nasledovať aj celková koordinácia počas vybavovania stavebného povolenia. Inžiniering je jednou z dôležitých služieb, ktorú mnoho kancelárií nesposkytuje. Táto služba predstavuje odbremenenie od mnohých záležitostí a vďaka nej sa môžete vyhnúť napríklad zbytočnému navýšeniu investícii počas fázy projektu a jeho realizácie.

Stavebné povolenie sa skladá z niekoľkých častí – stavebná časť zachytávajúca koordinačnú situáciu, pôdorys spolu s technickou správou vrátane informácie o použitých materiáloch. Zvyšné časti projektu zahŕňajú statiku, elektriku, kúrenie, chladenie, požiarnu ochranu, tepelnotechnickú časť. Každú jednu časť vypracuje projektant zodpovedný za danú profesiu. Architekt nesie na konci zodpovednosť za všetky jednotlivé profesie a mal by vedieť dom skoordinovať čo najlepšie v súlade s predstavami zákazníka.

Tu treba vziať do úvahy fakt, že môže dôjsť k dlhému čakaniu v závislosti na kapacite úradov. Spravidla ide o 1 až 3 mesiace. Po získaní tohto povolenia je možné začať stavať.

Samotná realizácia projektu

Po vypracovaní projektu a schválení územného a stavebného povolenia nasleduje výberové konanie na dodávateľa stavby. Radíme vybrať si firmu na základe odporúčaní alebo dobrých referencií od známych či od ľudí, ktorým môžete dôverovať.

Kontaktné údaje

1. WOOD - HOUSE s.r.o.
Hájska cesta 549/2
039 01  Turčianske Teplice
SLOVENSKO
Pon-Pia 8:00-16:00

Fakturačné údaje

1. WOOD - HOUSE s.r.o.
1. mája 913/2
039 01  Turčianske Teplice
SLOVENSKO
IČO:  36 43 39 26
DIČ:  20 22 05 73 34
IČ DPH:  SK 20 22 05 73 34

Kto sme

„Už 16 rokov s vášňou staviame a zatepľujeme vaše príbytky. Snažíme sa priniesť kúsok šťastia do vašich domovov, pretože len šťastný človek tvorí šťastnú budúcnosť. Poďme tú vašu tvoriť spolu!“
Rasťo Kmeť— Ing. Rastislav Kmeť, majiteľ
Na zabezpečenie funkčnosti a analýzu návštevnosti používame súbory „cookies