Z R U B O V É   D O M Y   M A G I C K É    Č R E M O Š N É

/KONDOMÍNIUM/

Zámer:     

Výstavba zrubových domov v exkluzívnej lokalite turčianskej kotliny,   nachádzajúcej sa na hranici územia Národného parku Veľká Fatra.   – Vytvorenie samostatného uzavretého rekreačno-obytného celku s 9-timi samostatnými zrubovými domami vysokej úžitkovej hodnoty.

Cieľom projektu je:

umožniť náročnejšej klientele z krajín EU nadobudnúť atraktívnu nehnuteľnosť v podobe zrubového domu, ktorá sa dá plnohodnotne využívať nielen na celoročné vidiecke bývanie, ale ponúka aj rekreačné a relaxačné možnosti. Táto skutočnosť ponúka majiteľovi zrubu možnosť svoju nehnuteľnosť poskytnúť na ďalší prenájom ako apartmánový zrubový dom. Okolitý región ponúka široké možnosti športovo – rekreačných aktivít, ktoré sa dajú uskutočňovať v letnom aj zimnom období. Tesné susedstvo s kúpeľným mestom Turčianske Teplice ponúka jedinečnú možnosť liečebných a relaxačných pobytov v kúpeľnom areáli a novovybudovanom wellnes centre.

Predaj:

– predmetných pozemkov : 3120 m2

– kompletnej projektovej dokumentácie

– inžiniering do fázy ÚR

– cena DOHODOU