Harmonogram výstavby /od podpisu zmluvy/:

  1. – 6. týždeň: príprava výroby, výroba dielcov, príp. realizácia spodnej stavby
  1. – 8. týždeň: dodávka a montáž skeletovej konštrukcie
  1. – 10. týždeň: dodávka a montáž hrubá stavba základná
  1. – 13. týždeň: dodávka a montáž hrubá stavba rozšírená
  1. – 16. týždeň: dodávka a montáž holodom
  1. – 18. týždeň ukončenie stavby na kľúč