Technologia výstavby montovaného domu

Naša spoločnosť stavia rodinné domy technológiou vychádzajúcou z klasickej technológie “TWO BY FOUR“ . Touto technológiou sa stavia drtivé percento domov v rámci celého sveta. Je to technológia, ktorá je základom väčšiny dnešných známych technológií vyrábajúcich tento typ domov. Pre Vás touto technológiu vieme postaviť akýkoľvek nízkoenergetický, či pasívny dom typu bungalow resp. dom s obytným podkrovím.

Vzhľadom na našu prácu v zahraničí sme túto technológiu upravili tak, aby doniesla maximálny prínos pre Vás ako klienta. Základným stavebným prvkom tejto technológie sú SM stĺpy s rozmermi (50 x 150 mm).

Celková práca prebieha priamo na stavenisku. Tento spôsob výstavby má pre Vás niekoľko kľúčových výhod:

  1. rýchla výstavba
  1. máte pod kontrolou použité materiály ako aj technologické postupy, keďže celý čas je konštrukcia otvotená
  1. jednoduchá dodatočná zmena v prípade potreby zmeny dispozície okien, dverí, schodišťa či dokonca priečky bez zvýšených nákladov
  1. jednoduchá dodatočná úprava v prípade všetkých rozvodov inžinierskych sietí
  1. izolácia “nepadá” a Váš montovaný dom od nás si drží svoje tepelné parametre